Kosztorysowanie

Producentem systemu Winbud Kosztorys jest firma Chandney Software, obecna na polskim rynku od 1990 roku. Wchodzące w skład systemu programy ...
W ostatnim czasie obserwuje się ewolucję technik kosztorysowania. Pomimo formalnej trwałości metod sporządzania kosztorysów inwestorskich w ...
Kilka lat temu narzędzia informatyczne weszły do użytku kosztorysantów, projektantów, inwestorów i wykonawców. Dziś mało kto wyobraża sobie ...
Tworząc program do kosztorysowania Edbud firma MTM Digital wyszła z założenia, że każdego użytkownika należy traktować indywidualnie. Ma on ...
Podobno nie ma rzeczy doskonałych, a jeżeli coś jest „do wszystkiego” to przeważnie bywa „do niczego”...  Można jednak nieskromnie stwierdzi...
System komputerowy metriCAD wersja 2 to profesjonalne narzędzie, które ułatwia i przyspiesza pracę oraz podnosi jakość wykonanego przedmiaru...
System do kosztorysowania Winbud Kosztorys powstał z myślą o najbardziej wymagających uczestnikach procesu budowlanego, w oparciu o wielolet...
Minęło już osiemnaście lat od wprowadzenia na rynek przez firmę MTM Digital programu do kosztorysowania Edbud. Szybko zdobył on uznanie wśró...
Zgodnie z ustawą PZP, oprócz dokumentacji projektowej, specyfikacje techniczne stanowią niezbędny dokument opisujący przedmiot zamówienia na...
Wiele osób jest przekonanych, iż w kosztorysowaniu nic nowego już się nie wymyśli. Wbrew temu poglądowi, Athenasoft stale doskonali swoje pr...
- Reklama -

Polecane firmy