System ERP dla firmy budowlanej

Ocena: 0
1435
W dzisiejszych czasach dobre zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się uciążliwe i czasochłonne. Obecnie na rynku oferowanych jest wiele rozwiązań wspomagających zarządzanie, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej.
Rys. Athenasoft

W większości przypadków wydatki ponoszone na inwestycje w technologie informacyjne nie przynoszą oczekiwanych efektów. Stąd warto zwrócić uwagę na przeznaczony specjalnie dla przedsiębiorstw budowlanych system Capital.

Capital należy do systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Jego charakterystyczną cechą jest zintegrowanie w ramach jednego systemu różnych szczebli i obszarów zarządzania, z uwzględnieniem całego procesu produkcji i świadczenia usług. Poszczególne moduły Capitala służą wspomaganiu pracy przedsiębiorstw budowlanych od momentu przygotowania oferty wraz z kosztorysem, przez opracowanie harmonogramu, wspieranie zarządzania budową, aż do końcowego rozliczenia z inwestorem.

W skład systemu Capital wchodzą następujące moduły:
  • Sprzedaż – obejmuje m.in. rejestrowanie dokumentów, prowadzenie sprzedaży, obsługę ofert i zamówień;
  • Zakupy – umożliwia rejestrowanie różnego rodzaju dokumentów (kosztowych lub magazynowych) związanych z zakupami dla firmy;
  • Rejestry VAT – gromadzą i porządkują dokumenty zakupu, i sprzedaży oraz ułatwiają tworzenie deklaracji podatkowych;
  • Magazyn – pozwala na wystawianie dokumentów magazynowych, przeglądanie stanu towarów i obrotów na towarze, wykonywanie operacji na partiach towarów i innych;
  • Kasy i Banki – umożliwiają odnotowywanie płatności przychodzących i wychodzących, generują dokumenty kasowe oraz przelewy; moduł bankowy zapewnia dwukierunkową komunikację elektroniczną z posiadanymi w bankach rachunkami;
  • Klient – służy zarządzaniu relacjami z klientami i kontrahentami;
  • Umowy i Projekty – wspomaga planowanie i kontrolę projektów oraz rejestrowanie i rozliczanie umów;
  • Księgowość – zawiera typowe dla tego rodzaju modułów funkcjonalności, takie jak: tworzenie i używanie planu kont, dekretowanie i księgowanie dokumentów, wprowadzanie zapisów do rejestrów, tworzenie i obliczanie deklaracji, definiowanie i obliczanie zestawień czy wykonywanie raportów księgowych;
  • Rozrachunki – wspólnie z modułami kasowym, bankowym i księgowości pozwalają na kontrolę płynności środków w firmie oraz informują o przekroczeniu terminów płatności faktur, i rachunków.


Schemat zarządzania firmą budowlaną z wykorzystaniem systemu Capital
Rys. Athenasoft


Wyróżniającymi cechami Capitala z punktu widzenia jego przydatności dla branży budowlanej są: objęcie w ramach jednego systemu wszystkich etapów budowy oraz możliwość stworzenia i rozliczenia szczegółowego budżetu inwestycji, z rozbiciem na etapy budowy, zadania i zasoby. System zapewnia także wysoki stopień integracji i bezpieczeństwa danych, ich wymianę i przesyłanie w standardzie xml. Ponadto umożliwia pracę w środowisku sieciowym w MS Windows XP i Windows 7.

Korzyści dla użytkowników Capitala obejmują łatwiejsze zarządzanie procesami w firmie, wsparcie wdrożenia i utrzymania systemu jakości oraz przyśpieszenie i zapewnienie niezawodności obiegu informacji. Dla przedsiębiorstw budowlanych szczególne znaczenie będą miały funkcjonalności umożliwiające dokładne zaplanowanie czasu i kosztów robót oraz usług, monitorowanie aktualnie ponoszonych wydatków i zużycia zasobów oraz szybkie wykrywanie odstępstw od planu. Pozwoli to na wprowadzenie lepszej organizacji pracy, a w efekcie uzyskanie oszczędności związanych z zakupem i dostawą materiałów oraz uniknięcie kar za opóźnienia.

Uwzględniając z jednej strony zakres oferowanych funkcjonalności i techniczne parametry systemu, z drugiej zaś – bardzo istotne przy podejmowaniu decyzji o zakupie – koszty wdrożenia, Capital należy zaliczyć do grona najbardziej przystępnych rozwiązań, jakie są oferowane na rynku firmom budowlanym. Dodatkowy atut programu stanowi łatwość obsługi – jego zastosowanie w przedsiębiorstwie nie wymaga wielomiesięcznego szkolenia personelu, poprzedzonego kosztownymi analizami przedwdrożeniowymi.

Producentem systemu Capital jest firma Athenasoft Sp. z o.o., znana jako dostawca oprogramowania do kosztorysowania Norma oraz baz cenowych Intercenbud.

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 4 (9) 2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy