Rozwiązania SAP w Cementowni Warta

Ocena: 0
814
Od początku 2006 roku w Cementowni Warta funkcjonuje SAP. Zamiarem spółki było wdrożenie rozwiązania w pełni zintegrowanego, które zastąpi eksploatowane od lat aplikacje oraz obejmie swoim zakresem obszary nie wspierane wcześniej przez narzędzia informatyczne.
Cementownia zdecydowała się na wybór nowoczesnego i funkcjonalnego systemu, który mógł zostać wdrożony w krótkim czasie. Wdrożyła rozwiązanie prekonfigurowane, dostosowane przez itelligence do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględniające specyfikę działalności producentów cementów.

System prekonfigurowany umożliwił skrócenie czasu wdrożenia do niezbędnego minimum, ponieważ niektóre rozwiązania branżowe były już zdefiniowane w SAP. W kwietniu 2005 roku została podpisana umowa między Cementownią i itelligence, a już 1 stycznia 2006 r. system SAP zaczął funkcjonować. SAP jako rozwiązanie i itelligence jako dostawca zostały wybrane po dokładnej analizie wielu ofert systemów zintegrowanych oraz po konsultacjach z innymi cementowniami w Polsce.

Kredyt pod kontrolą systemu
Spółka wdrożyła rozwiązanie SAP w obszarach: sprzedaży i dystrybucji, gospodarki magazynowej, rachunkowości finansowej, controlingu, planowania produkcji, a także gospodarki remontowej.

Najszybciej korzyści z działania nowego systemu odczuł pion handlowy Cementowni Warta. Najistotniejszym elementem wdrożenia w tym obszarze była możliwość połączenia systemu Cementowni z systemem bankowym Collect, co pozwoliło na automatyczne wczytywanie elektronicznych potwierdzeń wpłat należności bezpośrednio z systemu bankowego, a tym samym kontrolowanie limitu kredytu kupieckiego.

Lepsza gospodarka remontowa
Pełne wdrożenie rozwiązania SAP wraz z pracami konfiguracyjnymi zakończyło się w marcu 2007 roku. Natomiast w 2008 r. Cementowania Warta wdrożyła dodatkowy obszar funkcjonalny, niezwykle istotny dla jej działalności – gospodarkę remontową SAP. Głównym celem wdrożenia tego obszaru było usprawnienie zarządzania remontami skomplikowanych i drogich urządzeń cementowni. Najważniejszą korzyścią z wdrożenia jest zmniejszenie rozbieżności pomiędzy planem kosztów remontów, a ich kosztami rzeczywistymi.

Dobra współpraca z itelligence również w outsourcingu
Współpraca między Cementownią Warta a itelligence trwa nieprzerwanie od 2005 r. Konsultanci itelligence zawsze starają się rozwiązywać problemy spółki w sposób kompetentny a Cementownia chętnie korzysta z ich wiedzy i doświadczenia. Między innymi z tego powodu spółka korzysta z usług outsourcingowych itelligence, związanych z procesem administracji środowiska SAP oraz wsparcia aplikacyjnego. Pomoc dotyczy głównie zmian w konfiguracji w przypadku konieczności modyfikacji niektórych operacji wynikających z bieżącej działalności firmy.

Korzyści
  • Wsparcie informatyczne najważniejszych procesów
  • Krótki okres wdrożenia aplikacji
  • Automatyczne wczytywanie elektronicznych potwierdzeń wpłat należności bezpośrednio z systemu bankowego
  • Dokładna wycena produktów na podstawie rzeczywistych kosztów wytworzenia
  • Dokładne oszacowanie zapotrzebowania na surowce i półprodukty
  • Usprawnienie zarządzania remontami skomplikowanych i drogich urządzeń
  • Zmniejszenie kosztów remontów
  • Kontrola zyskowności w odniesieniu do produktów i poszczególnych klientów
  • Stały nadzór specjalistów nad funkcjonowaniem systemu
  • Pomoc specjalistów itelligence w przypadku zmian w konfiguracji aplikacji
Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 2 (7) 2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy