Jak poprawić efektywność kontraktów

Ocena: 0
996
Niezależnie od indywidualnego modelu biznesowego przyjętego przez przedsiębiorstwo budowlane, jego głównym celem pozostaje możliwość realizacji zleceń budowlanych. To jak sprawnie poszczególne kontrakty będą realizowane oraz jak efektywnie zostaną wykorzystane posiadane zasoby w prosty sposób przekłada się na efektywność całego przedsiębiorstwa.

Portal zarządczy dla managerów
Rys. Simple


Dlatego ważne jest, aby w całym procesie biznesowym wyodrębnić poszczególne procesy, za które odpowiedzialność ponoszą właściwe jednostki organizacyjne jak np.: przygotowanie oferty kosztorysowej i dokumentacji, organizacja terenu budowy i samych prac budowlanych oraz właściwe operacyjne zarządzanie budową, zaopatrzeniem, zasobami a także finalna kontrola i rozliczenie budowy. Właściwa koordynacja prac poszczególnych komórek i zarządzanie zmianami w wymienionych procesach to praca kierownika kontraktu. Jest on odpowiedzialny za niewykonanie zadań w terminie, przekroczenie kosztów czy niską jakość produkcji. Kierownik potrzebuje narzędzia, które pozwoli nie tylko wykonać postawione przed nim zadania, ale umożliwi obniżanie i optymalizację kosztów, a przez to podniesie maksymalnie rentowność kontraktu.

Takim narzędziem jest zbudowany na bazie zintegrowanego systemu informatycznego Simple.Erp program Simple.Bud. Dzięki temu system zapewnia spójność danych i natychmiastowy do nich dostęp, co umożliwia szybkie podejmowanie odpowiednich decyzji a przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy jest natychmiastowy i niezakłócony. Istotne dla kierownika jest to, że otrzymuje informacje bezpośrednio z miejsc powstawania kosztu.

Mimo jednak bardzo ścisłej integracji Simple.Bud z pozostałymi elementami systemu ERP pozostaje on bardzo specjalistycznym, dedykowanym dla branży budowlanej narzędziem, które wspiera realizację typowych procesów produkcji budowlanej oraz pozwala na łatwą integrację z zewnętrznymi narzędziami branżowymi jak programy do kosztorysowania czy harmonogramowania.

Program zapewnia wsparcie w harmonogramowaniu robót oraz planowaniu i realizacji dostaw we właściwej kolejności materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń oraz pracy brygad zawodowych, co przekłada się na możliwość daleko idącej optymalizacji tych procesów i daje spore pole do obniżenia kosztów realizacji prac. Nie mniej istotnym elementem jest proces rozliczeń z inwestorem. Dział odpowiadający za ten obszar otrzymuje informacje o faktycznym stanie realizacji bezpośrednio z placu budowy.Zarządzanie portfelem projektów – integracja Simple.Bud z MS Project
Rys. Simple


Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Simple oferuje nie tyle produkt, co usługę polegającą na analizie procesów biznesowych zachodzących w firmie, właściwym wdrożeniu systemu a następnie szkoleniu i wsparciu w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Efektem końcowym jest optymalizacja procesu biznesowego mająca wymierny wpływ na wynik finansowy. Dzięki ścisłej współpracy ze swoimi partnerami branżowymi system rozwija się wraz z jego użytkownikami, implementowane są kolejne funkcjonalności a istniejące są ciągle optymalizowane.

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 1 (10) 2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy