Capital - system zarządzania przedsiębiorstwem

Ocena: 0
1895

Capital należy do systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Charakterystyczną cechą wprowadzonego na początku lat 90. standardu ERP jest integrowanie w ramach jednego systemu różnych szczebli i obszarów zarządzania, z uwzględnieniem całego procesu produkcji lub świadczenia usług.

Foto: Athenasoft

Tak też zostało to rozwiązane w systemie Capital, gdzie odpowiednie moduły służą wspomaganiu pracy przedsiębiorstw budowlanych od momentu przygotowania oferty i kosztorysu, przez opracowanie harmonogramu, wspieranie zarządzania budową, aż do końcowego rozliczenia z inwestorem.

W skład systemu Capital wchodzą następujące moduły:

  • SPRZEDAŻ – obejmująca m.in. rejestrowanie zakupów, prowadzenie sprzedaży, obsługę ofert i zamówień, prowadzenie kasy, rozrachunków; obsługę rachunków bankowych;
  • MAGAZYN – pozwalający na wystawianie dokumentów magazynowych, przeglądanie stanu towarów, obrotów na towarze; wykonywanie operacji na partiach towarów i innych;
  • KLIENT – służący zarządzaniu relacjami z klientami i kontrahentami;
  • INTERNET - dający możliwość publikowania danych w Internecie;
  • UMOWY I PROJEKTY – wspomagające planowanie i kontrolę realizacji projektów oraz rejestrowanie i rozliczanie umów;
  • KSIĘGOWOŚĆ – zawierająca typowe dla tego rodzaju modułów funkcjonalności, takie jak: tworzenie i używanie planu kont, dekretowanie i księgowanie dokumentów, wprowadzanie zapisów do rejestrów, tworzenie i obliczanie deklaracji, definiowanie i obliczanie zestawień czy wykonywanie raportów księgowych;
  • GRUPY KOSZTOWE - dzięki którym można prowadzić analizę centrów kosztów.

                      
Foto: Athenasoft

Wyróżniającymi cechami Capitala z punktu widzenia jego przydatności dla branży budowlanej są: objęcie w ramach jednego systemu wszystkich etapów budowy oraz możliwość stworzenia i rozliczenia szczegółowego budżetu inwestycji, z rozbiciem na etapy budowy, zadania i zasoby. Warto także zwrócić uwagę, iż system zapewnia wysoki stopień integracji i bezpieczeństwa danych, ich wymianę i przesyłanie w standardzie xml oraz umożliwia pracę w środowisku sieciowym w Windows XP i Windows 7.

Korzyści dla użytkowników Capitala obejmują łatwiejsze zarządzanie procesami firmie, wsparcie wdrożenia i utrzymania systemu jakości oraz przyśpieszenie i zapewnienie niezawodności obiegu informacji. Dla przedsiębiorstw budowlanych szczególne znaczenie będzie też miała możliwość dokładnego zaplanowania czasu i kosztów robót oraz usług, śledzenia aktualnie ponoszonych kosztów i zużycia zasobów, szybkiego wykrywania odstęp od planu; wprowadzenia lepszej organizacji pracy, a w efekcie uzyskanie oszczędności związanych z zakupem i dostawą materiałów oraz uniknięcie kar za opóźnienia.


Foto: Athenasoft

Uwzględniając z jednej strony zakres oferowanych funkcjonalności i techniczne parametry systemu, z drugiej zaś - bardzo istotne przy podejmowaniu decyzji o zakupie - koszty wdrożenia, Capital należy zaliczyć do jednego z najbardziej przystępnych rozwiązań, jakie są oferowane na rynku firmom budowlanym.

Producentem systemu Capital jest Athenasoft Sp. z o.o., znana do tej pory głównie jako dostawca oprogramowania do kosztorysowania Norma.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy