Wymiarowanie konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1993

Ocena: 0
749

Pakiet RM3D zyskał nowy składnik – moduł o nazwie Stal1993-3D. Został on opracowany z myślą o obliczeniach związanych z oceną warunków nośności i użytkowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych zgodnie z zasadami i zaleceniami normy PN-EN 1993 będącej implementacją normy europejskiej EC-3.

RM3D/Stal1993-3D – schemat hali stalowej
Rys. CadSiS


Idea opracowania modułu Stal1993-3D zasadza się na takich samych przesłankach jak w przypadku modułów opartych na normach PN, a mianowicie:

 • łatwości opanowania przez użytkownika,
 • wysokim poziomie merytorycznym,
 • komunikatywności w korzystaniu z różnych opcji,
 • zautomatyzowaniu wielu funkcji związanych z wymiarowaniem,
 • swobodzie w sporządzaniu dokumentów tworzonych w formacie rtf i w konwencji typowej dla obliczeń ręcznych.

Zakres wymiarowania obejmuje następujące aspekty normowe dla stanu granicznego nośności:

 • rozciąganie,
 • ściskanie (stateczność),
 • skręcanie,
 • ścinanie,
 • zginanie (stateczność),
 • zginanie z siłą podłużną,
 • zginanie ze ściskaniem,
 • środnik pod obciążeniem skupionym,
 • nośność łączników (pręty wielogałęziowe),

Z kolei dla stanu granicznego użytkowania aspekty normowe dotyczą:

 • ugięcia prętów,
 • przemieszczenia węzłów.

Do podstawowych walorów modułu Stal1993-3D należą:

 • pełna zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-EN 1993-1-1:2006,
 • wymiarowanie prętów dowolnie złożonych przekrojów jednogałęziowych,
 • wymiarowania prętów o przekrojach wielogałęziowych o różnej konfiguracji i rodzaju kształtowników gałęzi,
 • automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania odpowiadających normowym warunkom stanów granicznych,
 • automatyczne określanie niektórych aspektów normowych wynikających ze stanu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju,
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku nośności pręta,
 • wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków nośności pręta,
 • indywidualne i grupowe zadawanie normowych parametrów wymiarowania,
 • łatwa lokalizacja pręta o najniekorzystniejszym warunku nośności,
 • prostota posługiwania się opcjami i funkcjami.

RM3D/Stal1993-3D – podgląd wyników obliczeń
Rys. CadSiS


Twórcy modułu zadbali także o jego stronę graficzno-tekstową. Stal1993-3D dysponuje możliwością wizualizacji danych i wyników obliczeń. Tabele warunków normowych generowane są wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza. Obowiązuje całkowita swoboda w tworzeniu dokumentacji dzięki korzystaniu z gotowych arkuszy opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, automatycznie przesyłanych do zaawansowanych edytorów tekstu (WordPad, MS Word, MS Works, OpenOffice).

(Tadeusz Smoleń
Jarosław Szczęsny
CadSiS)

Informatyka w budownictwie, nr 2 (15) 2012

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy