Tekla Structure w projektach firmy Consolis

Ocena: 0
526

Consolis Polska specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju prefabrykatów betonowych, jak również realizacji konstrukcji w technologii prefabrykowanej. Pozycja firmy wymaga stosowania najnowocześniejszych technologii, również w sferze projektowania. Przykładem może być wykorzystywanie przez Dział Projektowy oprogramowania BIM-Tekla Structures.

Widok fragmentu konstrukcji nośnej w modelu Tekla Structures
Rys. Construsoft


Aktualnie za pomocą Tekla Structures projektowana jest galeria handlowa Rondo w Bochni. Będzie to konstrukcja żelbetowa, prefabrykowana z fragmentami monolitycznymi o powierzchni ok. 17 tys. m kw. Główna konstrukcja nośna składa się ze słupów dwukondygnacyjnych, dźwigarów głównych sprężonych oraz belek uzupełniających. Stateczność konstrukcji jest zapewniona dzięki współpracy słupów, trzonów monolitycznych i stropów z płyt sprężonych kanałowych HC.

Podczas modelowania w Tekla Structures używano w większości elementów dostępnych w katalogu profili programu. Znajdziemy tutaj różne, nawet złożone kształty profili (np. belki RCDL, RCDX, płyty otworowe). Biblioteka profili Tekla nie jest ograniczona, nowe elementy można zaprojektować lub zaimportować do programu - zrobiono tak z wyciętymi profilami belek głównych galerii. Do połączeń elementów wykorzystano gotowe, dostępne w Tekla Structures komponenty jak np. osadzenie na wytyki z dwóch prętów. Część z nich została zmodyfikowana i dostosowana do warunków konstrukcyjnych. Za pomocą przystępnego narzędzia dostępnego w Tekla, stworzono komponenty użytkownika, które zostały następnie zastosowane np. do połączeń słupów z fundamentami i belkami.

Przykład połączenia dwóch belek i słupa, wraz ze zbrojeniem
Rys. Construsoft

Do zbrojenia słupów czy belek posłużono się automatycznymi komponentami systemowymi Tekli. Używano również przygotowanych do potrzeb tego modelu wtyczek służących do specjalnych zbrojeń (stworzonych w .NET). Wykorzystano także detale jak np. kotwy do transportu elementów.

Tekla Structures na podstawie danych zapisanych w modelu umożliwia automatyczną generację raportów i rysunków. Wygenerowane zostały m.in. zestawienie prętów zbrojeniowych czy raporty dotyczące elementów i materiałów, połączone z arkuszem MS Excel. Rysunki zestawieniowe pozwoliły na wgląd w całość lub wybraną część konstrukcji, również w 3D. Z kolei na rysunkach zbrojenia dla belek czy słupów przedstawiono układ prętów zbrojeniowych wraz z dokładnym wymiarowaniem. Model wykonywany jest w kilku biurach projektowych, jednak dzięki możliwościom Tekla Structures nie ma problemu z wymianą informacji i danych w całej międzynarodowej grupie Consolis.

(Tomasz Olszewski, Construsoft Sp. z o.o. Marcin Babicki, Consolis Polska Sp. z o.o.)

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 2 (7) 2010

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy