Expert Certyfikat Energetyczny+

Ocena: 0
388

Firma Robobat Polska z myślą o audytorach i doradcach energetycznych opracowała program Expert Certyfikat Energetyczny+. Jest to szybkie i efektywne narzędzie dedykowane certyfikacji energetycznej budynków i lokali. Umożliwia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w oparciu o aktualną metodologię obliczeń.

Expert Certyfikat Energetyczny+. Przykładowe świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Rys. Robobat

Program sprzedawany jest w pakiecie Expert Certyfikat Energetyczny+, zawierającym także najnowszą wersją programu Expert Analiza cieplno-wilgotnościowa, który służy do obliczania współczynnika przenikania ciepła U dla płaskich przegród, w oparciu o normę ISO 6946:2008. Program Expert Analiza cieplno-wilgotnościowa umożliwia także przeprowadzenie analizy cieplno–wilgotnościowej dla przegrody, w oparciu o normę ISO 13788:2003.

Expert Certyfikat Energetyczny+ charakteryzuje się następującymi cechami:

 • wykonuje obliczenia w oparciu o aktualne wytyczne Ministra Infrastruktury (z 6 listopada 2008 r.) oraz wg najnowszych wersji norm, w tym: PN-EN ISO 6946:2008, PN-EN ISO 13370:2008, PN-EN ISO 14683:2008, PN-83/B-03430/Az3:2000, PN-EN 12831:2006;
 • jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, pozwala skupić się na obliczeniach, nie wymagając przy tym wprowadzania zbędnych danych;
 • dzięki wbudowanemu edytorowi graficznemu umożliwia wprowadzenie rysunków rzutów kondygnacji i wykorzystanie ich do automatycznego wyznaczania danych geometrycznych;
 • ma możliwość importu rysunków rzutów kondygnacji (w formacie DXF) jako podkładów ułatwiających wykonanie obrysu przegród (ścian zewnętrznych i wewnętrznych) i wyznaczenia danych geometrycznych;
 • umożliwia wprowadzanie modelu geometrycznego również bez użycia modułu graficznego;
 • pozwala na swobodną edycję danych geometrycznych w tym informacji o przegrodach, otworach oraz mostkach termicznych;
 • pozwala na obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród o stałej grubości w oparciu o rozbudowane biblioteki materiałów budowlanych (normowych, typowych i producentów);
 • umożliwia tworzenie własnych bibliotek materiałowych i bazy typowych przegród;
 • zawiera wbudowane mechanizmy ułatwiające szybki wybór typowych wartości parametrów obliczeniowych;
 • generuje raport z wynikami obliczeń pośrednich, pozwalający na weryfikację poprawności poszczególnych etapów obliczeń;
 • generuje dokument stanowiący projektowaną charakterystykę energetyczną budynku;
 • zapisuje, wykonane świadectwo ener-
 • getyczne (zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r.), w formacie PDF;
 • wszystkie wydruki może zapisać do plików RTF.

Program Expert Analiza cieplno-wilgotnościowa umożliwia przeprowadzenie analizy dla przegrody w oparciu o normę ISO 13788:2003
Rys. Robobat


Zakres obliczeń
Podstawowy zakres obliczeń polega na wyznaczeniu rocznego zapotrzebowania na energię końcową (w tym dla ogrzewania i wentylacji, a także dla przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia). Wielkości te przeliczane są na analogiczne wartości zapotrzebowania na energię pierwotną uwzględniające także roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu urządzeń pomocniczych. Na tej podstawie obliczane jest roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną wszystkich systemów, a w oparciu o te wielkości, dla analizowanego budynku wyznaczane są wskaźniki zapotrzebowania na energię końcową EK oraz zapotrzebowania na energię początkową EP.

Wbudowany w programie edytor graficzny pozwala na wprowadzenie rysunków rzutów kondygnacji i wykorzystanie ich do automatycznego wyznaczania danych geometrycznych
Rys. Robobat

Schemat postępowania
Okno programu podzielone jest na dwie części: kolumnę z lewej strony prezentującą kolejne etapy procesu obliczeń oraz okno edycji umożliwiające wprowadzanie danych dla wybranej kategorii. Dane projektowe mogą być wprowadzane zgodnie z układem proponowanym przez program (Parametry projektu, Charakterystyka budynku, Obliczenia, Rezultaty) lub w dowolnej kolejności (zgodnie z preferencjami użytkownika).

Schemat postępowania podczas wyznaczania zapotrzebowania budynku na energię opiera się na następujących etapach:

 • definicja profilu budynku (rodzaju, przeznaczenia, typu konstrukcji itd.);
 • określenie lokalizacji budynku (usytuowania budynku, danych klimatycznych);
 • definicja danych projektu (opisu projektu, danych inwestora i projektanta);
 • definicja geometrii budynku (układ przegród zewnętrznych i wewnętrznych dla każdej kondygnacji), charakterystyka elementów przegród (drzwi, okna, mostki termiczne)
 • określenie parametrów wymaganych do obliczeń zapotrzebowania budynku na energię (z uwzględnieniem zysków i strat) dla ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia;
 • sformułowanie uwag dotyczących możliwych zmian i usprawnień budynku, i instalacji w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię;
 • generacja raportu z wynikami obliczeń;
 • generacja projektowanej charakterystyki energetycznej;
 • generacja certyfikatu.

Wszystkie wydruki mogą być zapisane do plików RTF, dzięki czemu możliwa jest ich edycja np. w programie MS Word
Rys. Robobat

Expert Certyfikat Energetyczny+ wyposażony jest w mechanizm automatycznego sprawdzania aktualizacji, dzięki czemu użytkownik informowany jest o pojawieniu się kolejnych wersji programu. Istnieje możliwość przetestowania programu, po wcześniejszym pobraniu ze strony producenta bezpłatnej, 30-dniowej pełnej jego wersji.

Expert Certyfikat Energetyczny+. Dla analizowanego budynku wyznaczane są wskaźniki zapotrzebowania na energię końcową EK oraz zapotrzebowania na energię początkową EP

Rys. Robobat
Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 3 (4) 2009

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy