ConstructIT - program dla branży rusztowaniowej

Ocena: 0
371

Program ConstructIT został opracowywany w ścisłej współpracy z wiodącymi producentami rusztowań, placówkami edukacyjnymi i ekspertami w zakresie statyki. Twórcą programu jest duńska firma z siedzibą w Nykobing Falster. Poza Danią, program dostępny jest u dystrybutorów na terenie Norwegii, Szwecji i Polski.

Obraz 3D projektu
Rys. ConstructIT

ConstructIT został zaprojektowany do wybierania prawidłowego rozwiązania konstrukcyjnego rusztowań w zależności od klasyfikacji zadania z uwzględnieniem ewentualnych wymagań środowiska pracy. Pracując z programem można skoncentrować na stworzeniu najbardziej optymalnego dla klienta rozwiązania. Można w dowolnym momencie zmienić opracowywany projekt oraz zobaczyć efekt końcowy w formie rysunków i obliczeń.

Obliczenia statystyczne są udokumentowane za pomocą szkicu elewacji rusztowania, gdzie wzór zamocowania jest zilustrowany razem z tabelą zawierającą wartości przedłużenia oraz podstawy dla obliczeń. To samo ma miejsce w odniesieniu do nacisku na stopy, które będą zilustrowane na odrębnych planach rysunkowych wraz z tabelą pokazującą każdy indywidualny punkt nacisku i podstawę obliczeń. Jeżeli w rusztowaniu zastosowano belki, będą one także narysowane na szkicu elewacji i uzupełnione niezbędnymi obliczeniami.

Wbudowany generator 3D umożliwia podgląd projektu do najmniejszej jego części składowej
Rys. ConstructIT

Oczywiście, program przygotowuje także wykaz części dla danego projektu. Taki wykaz może być zrobiony oddzielnie dla strony frontowej lub zachowany jako jeden dla całości.

ConstructIT automatycznie wypełnia również karty dla montażystów i zapisuje je w formacie MS Excel.

Rysowanie i planowanie rusztowania na budynku
Rys. ConstructIT
 
W programie ConstructIT nie trzeba wpisywać dużych ilości informacji, potrzebnych dla danego projektu. Rysuje się zarys budynku przy pomocy myszy, a następnie program automatycznie proponuje optymalne rozwiązanie odnośnie rodzaju rusztowania, wyboru jego części składowych oraz oczywiście, wymagań środowiska pracy.

Dostosowanie rusztowania
Obecnie nie ma standardowych ustawień rusztowań, a każdy klient ma inne życzenia związane z projektem. Dla uproszczenia tego procesu, w programie zawarto funkcję, która umożliwia użytkownikowi stworzenie szablonów dla różnych rodzajów zadań roboczych. Na przykład, w przypadku zadania nazwanego „roboty dachowe” szablon utworzony w programie ConstructIT można ustawić tak, żeby zawsze wybierał osłonę siatkową na górze oraz odsadzkę gzymsową. Nie ma ograniczeń dla liczby szablonów/kombinacji stworzonych w systemie.
 
Szkic elewacyjny rusztowania na budynku
Rys. ConstructIT
 
Inteligentne menu umożliwia łatwą, indywidualną adaptację danego rusztowania czy jego części. Producent programu zadbał też, aby użytkownik nie mógł zamontować komponentów czy zaprojektować rusztowania, które jest sprzeczne z zaleceniami producenta danego systemu.
 
Obliczenie statyczne punktów zamocowania
Rys. ConstructIT

Wbudowany w programie ConstructIT generator 3D umożliwia podgląd projektu do najmniejszej jego części składowej. Można także poruszać się dookoła rusztowania oraz powiększać je i zmniejszać, a na koniec zrobić kopię obrazu i dołączyć do oferty, lub wysłać ją do klienta.

Na czym polega oszczędność czasu?
Klient w branży rusztowań zwykle zwraca się do 3–5 firm o podanie ceny tego samego projektu. Oznacza to, że może wystąpić duże prawdopodobieństwo straty czasu spędzonego na przygotowaniu oferty. Dlatego też cena jest często „wzięta z sufitu”, co powoduje wystąpienia ryzyka, że rzeczy przeoczone i szczegóły mogą podnieść koszt, gdy firma otrzyma już zlecenie na dany projekt.

Program ConstructIT opracowuje dobrze udokumentowany materiał ofertowy ze wszystkimi szczegółami, włącznie ze szkicami. Wiadomo, że im bardziej profesjonalnie wygląda materiał przesłany do klienta, tym większa jest szansa, że zostanie on zaakceptowany. Szczegółowe obliczenia wykonane przez ConstructIT dają pewność, że nie wystąpią nieprzewidziane koszty.
 
Wykaz części dla projektu
Rys. ConstructIT
 
Cała dokumentacja może być wielokrotnie drukowana, a wszystkie dokumenty można zapisać do dalszego użytkowania w programie MS Word, czy innym edytorze tekstu.
 
Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 3 (4) 2009
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy