ArCADia zmienia systemy CAD na potrzeby branży budowlanej

Ocena: 0
242

Firma Intersoft wprowadziła do swojej dystrybucji innowacyjne narzędzia rozszerzające funkcjonalność programów AutoCAD i IntelliCAD. Aplikacje zostały napisane przez polską firmę ArCADiasoft.

ArCADia-Architektura. Własności obiektu - Ściana
Rys. Intersoft

ArCADia-Architektura to uniwersalne narzędzie pracy nad projektem tworzonym w programie AutoCAD lub IntelliCAD. Idealne do wykonywania prostych zadań (moduł Basic) takich, jak inteligentne rzuty kondygnacji, gdzie jednym pociągnięciem myszki rysujemy ścianę wielowarstwową a wycięcia w ścianie otworów i wstawianie okien lub drzwi dokonujemy jednym kliknięciem myszy, przez obiektową wymianę danych z innymi programami (komunikacja) do budowy skomplikowanej struktury budynków (Elementy, Narzędzia), włącznie z fundamentami i modelowaniem wielopłaszczyznowego dachu.

W skład pakietu ArCADia-Architektura wchodzą:

 • ArCADia-Architektura – Basic,
 • ArCADia-Architektura – Elementy budynku,
 • ArCADia-Architektura – Narzędzia,
 • ArCADia-Architektura – Import/Export.
Moduł ArCADia-Architektura Basic jest modułem udostępnianym bezpłatnie do wykorzystania komercyjnego przy zakupie dowolnego produktu firmy Intersoft. Moduł Basic umożliwia kompleksowe wykonanie rzutu architektonicznego. Wykonany rzut można wyeksportować np. do programu ArCADia-Termo w celu wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. W każdej chwili zakres programu ArCADia-Architektura można rozszerzyć przez dokupienie modułów ArCADia-Architektura Elementy budynku, Narzędzia czy Eksport/Import.

ArCADia-Architektura. Menadżer projektu
Rys. Intersoft

Podstawowe możliwości programu ArCADia-Architektura-Basic:
 • zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami definiowane jest przez czytelne drzewo Menadżera projektu, w którym dla każdej grupy obiektów (np. ścian) można zadać kolorystykę, wyświetlanie (wyłączenie widoczne/niewidoczne), zamrożenie i drukowanie;
 • przedstawianie rzutów kolejnych kondygnacji na jednym bądź kilku widokach rozłożonych obok siebie;
 • ustalanie wysokości cięcia rzutu dla każdej kondygnacji;
 • możliwość inteligentnego rozbicia widoków z zachowaniem grup elementów i obsługi Menadżerem projektu;
 • wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych wielowarstwowych ścian z odwzorowaniem najczęściej używanych wypełnień i warstw. Definiowanie grubości i ilości warstw, ich typu, umiejscowienie osi, wskazywanie linii wprowadzania (krawędzi lub osi) oraz zadawanie priorytetów dla połączeń ścian w węzłach;
 • wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach: Komponenty budowlane i elementy budynku PN-EN 6946 oraz Materiały i wyroby budowlane PN-EN 12524;
 • automatyczne tworzenie obrysów zamkniętych wraz ze zliczeniem powierzchni, możliwością wprowadzania potrzebnych informacji (nr, nazwy, rodzaju podłoża, nazwy grupy, klasy przeciwpożarowej, itp.);
 • wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych poprzez wprowadzanie nowych parametrów;
 • wprowadzanie stropów w sposób automatyczny (zgodny z obrysem kondygnacji). Dla stropu można zadać odpowiednie parametry (np. strop typu Teriva), style, pisaki oraz wysokość posadowienia;
 • wbudowana biblioteka obiektów pozwala na uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole architektoniczne 2D;
 • automatycznie tworzone zestawienia pomieszczeń dla każdej kondygnacji, są one modyfikowane wraz ze zmianami rzutu.
Firma Intersoft program ArCADia-Architektura Basic oferuje bezpłatnie.

ArCADia-Sieci Elektryczne
ArCADia-Sieci Elektryczne to inteligentne narzędzie rozszerzające program ArCADia-IntelliCAD lub program AutoCAD o funkcje niezbędne do stworzenia profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania zewnętrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia.

ArCADia-Sieci Elektryczne rozszerza program ArCADia-IntelliCAD lub AutoCAD o funkcje niezbędne do tworzenia profesjonalnej dokumentacji zewnętrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia
Rys. Intersoft


Dzięki integracji z pozostałymi programami systemu ArCADia informacje o tych obiektach są w pełni przenoszone z projektem i dostępne dla innych użytkowników aplikacji ArCADia-IntelliCAD. Odtąd nasz projekt instalacji elektrycznej nie jest już tylko zbiorem płaskich linii, ale staje się zbiorem szeregu dodatkowych informacji o użytych w projekcie elementach np: kablach, transformatorach, rodzajach przyłączy itd. Dzięki tym informacjom program oprócz wykonywania rysunku instalacji potrafi jednocześnie wykonywać niezbędne obliczenia i dzięki temu możemy szybko sprawdzać zgodność projektu z założeniami projektowymi.

Program kierowany jest zarówno do projektantów sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jak i do wszystkich osób związanych z branżą elektrotechniczną.

ArCADia-Kanalizacja Zewnętrzna
ArCADia-Kanalizacja Zewnętrzna to kompleksowe narzędzie działające w środowisku CAD (program AutoCAD lub ArCADia-IntelliCAD) wspomagające projektowanie profili kanalizacyjnych. Dzięki rozbudowanej bazie (15 najpopularniejszych producentów) rurociągów, kształtek, armatury i obiektów kanalizacyjnych (studzienki i wpusty betonowe, osadnikowe, przepływowe, osadniki, zbiorniki, komory, odwodnienia liniowe, przepompownie) użytkownik może dobrać szczegółowo, dowolny obiekt z zachowaniem rzeczywistych parametrów.

ArCADia-Kanalizacja Zewnętrzna. Dzięki rozbudowanej bazie użytkownik może dobrać dowolny obiekt z zachowaniem jego parametrów
Rys. Intersoft

Główną zaletą programu jest odejście od żmudnego, ręcznego wypełniania tabelek (mierzenia i wstawiania długości, kolizji, rzędnych) na rzecz graficznego rysowania trasy i definiowania kolizji. Pozwala to na podstawie narysowanej trasy szybko i łatwo obliczyć, wygenerować profile, rysunki szczegółowe, raporty i zestawienia materiałów.

Program przeznaczony jest dla projektantów zewnętrznych kanalizacji deszczowych i sanitarnych.

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 4 (5) 2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy