Narzędzia dla kosztorysantów

Ocena: 0
11155

Boom inwestycyjny w pełni. Mając w swoim komputerze odpowiedni program do kosztorysowania i dostęp do cenników, każdy kosztorysant śmiało przystąpi do wyceny wszystkich niezbędnych obiektów, które muszą powstać w ciągu najbliższych dwóch lat.

Przykładowy ekran programu Norma Pro
Rys. Athenasoft

Norma Pro
Do realizacji procesu inwestycyjnego niezbędne są nie tylko rzesze robotników, duże ilości sprzętu budowlanego i tysiące ton materiałów. Potrzeba jeszcze ludzi, którzy zasiądą przy klawiaturach komputerów i wszystko przygotują. Trzeba rozpisać przetargi i wybrać wykonawców. Na tym etapie pojawia się słowo „kosztorys”. Zanim cokolwiek powstanie, zanim firma podejmie się wykonania robót, należy poznać dokładnie ile pieniędzy potrzeba, aby osiągnąć założony cel. Obie strony procesu inwestycyjnego muszą więc zatrudnić osoby, które na podstawie dokumentacji projektowej potrafią określić koszt budowy. Każdy kosztorysant ma dziś komputer wyposażony w program do kosztorysowania. Dobry program zawiera bazę katalogów z nakładami potrzebnymi przy wykonywaniu wszelkich robót budowlanych. Pozwala na łatwy wybór pozycji i od razu umożliwia oglądanie wyników pracy w postaci wszelkich możliwych zestawień. Tego typu programem jest Norma Pro firmy Athenasoft Sp. z o.o. Wyróżnia go rozbudowana funkcjonalność, dzięki której stanowi narzędzie zarówno przy tworzeniu kosztorysów na potrzeby inwestora, jak też wykonawcy. Mechanizmy sprawdzania kosztorysu ułatwiają natomiast pracę inspektorom nadzoru.

Sam program jednak, to tylko narzędzie. Potrzebne są jeszcze dane. Te można podzielić zasadniczo na dwie grupy. Pierwsza, to normy zużycia czasu pracy robotników, materiałów i czasu pracy sprzętu. Są one pogrupowane w katalogi i na stałe dołączone do programu, gdyż zmian w nich dokonuje są bardzo rzadko. Druga grupa danych, to ceny. Te, jak wiadomo, zmieniają się często i dlatego konieczna jest stała współpraca programu z wiarygodnymi cennikami.

Intercenbud to jedyny w swoim rodzaju internetowy zbiór cen
Rys. Athenasoft
 
Aby przyspieszyć i ułatwić wycenę, opracowano gotowe cenniki, które zawierają informacje przygotowane do natychmiastowego wprowadzenia do kosztorysu za pośrednictwem programu. Program Norma współpracuje ze wszystkimi rodzajami cenników występujących na rynku. Najlepiej jednak wykorzystuje informacje zawarte w systemie Intercenbud, czyli Ogólnopolskiej Bazie Cen w Budownictwie dostępnej w Internecie i w wersji na CD aktualizowanej co kwartał.


W Intercenbudzie można znaleźć nie tylko stawki robocizny, narzuty, ceny średnie materiałów i pracy sprzętu do kosztorysów inwestorskich. Zawiera on także ponad 100 tys. cen materiałów i najmu sprzętu konkretnych producentów, i dostawców. Znaleźć w nim można również ceny robót wg KNR.

Mając w swoim komputerze program Norma PRO i dostęp do systemu INTERCENBUD, każdy kosztorysant śmiało przystąpi do wyceny wszystkich stadionów, autostrad, lotnisk i hoteli, które muszą powstać w ciągu najbliższych dwóch lat.

Winbud Kosztorys
Ogólna tendencja na rynku pokazuje, że istnieją dwie grupy programów do kosztorysowania – proste „liczydła” zawierające bazę KNR, oraz rozbudowane pakiety budowlane, które nie tylko mogą służyć do zrobienia zaawansowanego kosztorysu inwestorskiego lub ofertowego, ale również pozwalają na zarządzanie budową lub inwestycją, zrobienie harmonogramu robót, współpracują z programami magazynowymi i księgowymi.

Różnice miedzy tymi dwoma grupami można prześledzić na przykładzie produktów firmy Chandney Software: Winbud Kosztorys Start oraz Winbud Kosztorys Prof.

Pierwszy z nich to bardzo prosty w obsłudze program do robienia kosztorysów. Katalogi norm budowlanych wraz z opisami technologii robót i założeniami (KNR, KNNR, KSNR, Wacetob, PKZ, KNCK, KNP, KNZ) zostały uzupełnione mechanizmem podpowiadania współczynników korygujących, które mogą być zastosowane do danej pozycji. Winbud pozwala na tworzenie zarówno kosztorysów uproszczonych jak i szczegółowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możemy do niego wczytać cenniki takie jak: Bistyp, Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud. Podczas tworzenia kosztorysu mamy cały czas wgląd w wartość kosztorysu, elementu i pozycji. Bogaty zestaw wydruków pozwala nam uzyskać przedmiar, tabelę elementów, zestawienia RMS, kosztorys ślepy, inwestorski, ofertowy, powykonawczy, wykaz materiałów inwestora oraz wiele innych. Program pozwala na import i eksport kosztorysów z innych programów do kosztorysowania oraz współpracuje z programami do harmonogramowania. Dodatkowo można również wstawić kod z wbudowanej pełnej bazy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) na stronę tytułową kosztorysu bądź do jego elementu lub pozycji. Istnieje też możliwość wprowadzenia i wydruku opisu specyfikacji technicznej do każdej pozycji, przy pomocy programu SekoSpec.

Winbud Kosztorys 2010.30 – główne okno programu z zaznaczeniem nowowprowadzanego katalogu
Rys. Chandney Software
 
Drugi z wymienionych programów, Winbud Kosztorys Prof, to zaawansowany pakiet budowlany zawierający poza rozbudowanym programem do kosztorysowania również moduły pozwalające na tworzenie dokumentacji technicznej, sporządzanie planów i szkiców (Winbud Rysunek), wspomagające bieżącą kontrolę kosztów prowadzonych inwestycji z podziałem na obiekty i okresy wykonawcze (Winbud Inwestycja) oraz harmonogramowanie na podstawie kosztorysów, kontrolę dostaw i zużycia materiałów na budowie (Winbud Harmonogram).


Program zawiera wiele dodatkowych, zaawansowanych funkcji przydatnych doświadczonym kosztorysantom, takich jak: obliczanie czasu pracy rusztowań, kosztów transportu, przeliczanie norm i cen w przypadku zamiany jednostki, w oparciu o tabelę przeliczników jednostek, tworzenie kosztorysów wzorcowych, automatyczne tworzenie cenników rabatowych, wielowalutowość, wielowariantowość, śledzenie postępu prac przez wprowadzanie obmiarów (procentowo i ilościowo) wykonanych robót w poszczególnych okresach rozliczeniowych, określanie narzutów dla poszczególnych pozycji, automatyczne dopasowywanie stawki roboczogodziny do założonej sumy końcowej kosztorysu, porównywanie kosztorysów, możliwość łączenia kilku pozycji oraz wiele innych.

Winbud Kosztorys 2010.30 – wybór formatu zapisywanego kosztorysu
Rys. Chandney Software

 
Dla osób mających mniejsze doświadczenie, bądź firm sporządzających kosztorysy sporadycznie, lepszy będzie Winbud Kosztorys Start. Osoby pracujące codziennie na oprogramowaniu do kosztorysowania, pragnące wykorzystywać dodatkowe funkcje programu oraz firmy szukające kompleksowego systemu wspomagającego prowadzenie budowy, powinny wybrać Winbud Kosztorys Prof.

Dzięki ciągłej pracy nad modernizacją systemu program jest dostosowany do Windows 7, a wersja Winbud Kosztorys 2010.30 została wzbogacona o KNR „Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą”.

PDF Kosztorys
Firma Datacomp wprowadziła na rynek oczekiwany nie tylko przez kosztorysantów program PDF Kosztorys. To nowatorskie narzędzie likwiduje uciążliwą pracę związaną z przepisaniem treści przedmiaru robót zapisanego w PDF do dowolnego systemu kosztorysowego lub Excel’a. Dotyczy to przypadków gdy przedmiary są publikowane w postaci PDF, co jest powszechną praktyką w zamówieniach publicznych. Przepisanie danych odbywało się dotąd ręcznie i zabierało wiele godzin, a nawet dni. Z PDF Kosztorys to tylko chwila. Jak to działa? Program oferuje sporo szablonów przedmiarów z plików PDF z wiodących systemów kosztorysowych. Użytkownik może skojarzyć obraz PDF z wybranym szablonem, a konwersja przebiega niemal natychmiast. Jeśli występuje pełna zgodność szablonu i PDF cały proces trwa kilka minut. Jeśli obraz PDF nie jest w pełni zgodny z żadnym szablonem, istnieje możliwość przystosowania najbardziej zbliżonego wizualnie szablonu lub zdefiniowania szablonu własnego celem przeprowadzenia konwersji. Odczytane dane są przenoszone w układzie i strukturze przedmiaru robót. Opcje programu pozwalają na wyodrębnienie wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do prawidłowego przeczytania przedmiaru robót z pliku PDF.

PDF Kosztorys – przykładowe zrzuty ekranu
Rys. Datacomp

 
Postać wynikowa konwersji to plik w formacie Excel’a lub w formacie XML – Standard Kosztorysów Budowlanych, który może być wczytany przez większość dostępnych na rynku systemów do kosztorysowania.

W przypadku programu do kosztorysowania Zuzia praca z konwerterem PDF Kosztorys odbywa się automatycznie. Użytkownicy programu Zuzia konwerter PDF Kosztorys otwierają bezpośrednio z menu głównego programu. Po odczytaniu przedmiaru w PDF Kosztorys następuje powrót do Zuzi z przygotowanym do wyceny przedmiarem robót.

Pierwszy na rynku konwerter plików PDF przeznaczony jest nie tylko dla kosztorysantów, ale również wykonawców, inwestorów i projektantów. Jest to narzędzie, które znacząco przyśpiesza i ułatwia pracę oszczędzając czas użytkownika.

Kobra wersja 9.4
Kobra w wersji 9.4 ułatwia szybkie przygotowanie oferty przetargowej na podstawie przedmiaru otrzymanego od inwestora w formacie PDF. Program został wyposażony w nowe funkcje, poszerzające zakres jego wykorzystania przez dotychczasowych użytkowników, szczególnie tych, którzy uczestnicząc w procedurach przetargowych, opracowują oferty na podstawie uzyskanych przedmiarów lub przygotowują i przekazują dokumenty przedmiarowe potencjalnym uczestnikom przetargu.

Kobra 9.4. Okno importu danych z formatu ATH, FWD, CSV, XLS
Rys. Orgbud-Serwis

 
Nowe funkcje dają:

  • możliwość importu danych z arkusza programu Excel, tj. z pliku, w którym zapisano dane kosztorysowe w kolumnach o ustalonej strukturze;
  • możliwość importu danych zapisanych w formacie *.CSV – analogicznie jw., ale bez konieczności dysponowania programem Excel w komputerze odbiorcy danych;
  • możliwość importu danych z plików PDF – niezbędny jest zewnętrzny program do konwersji danych do pliku *.XLS lub *.CSV;
  • możliwość importu danych z tradycyjnych wydruków przy pomocy skanera i oprogramowania do rozpoznawania pisma (OCR) – plik zapisany do formatu *.XLS lub *.CSV;
  • możliwość dokonywania eksportu oraz importu danych z wykorzystaniem uniwersalnego Formatu Wymiany Danych – FWD – dla programów kosztorysowych, opracowanego pod patronatem Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZITB.
Kobra 9.4. Okno importu danych z formatu ATH, FWD, CSV, XLS
Rys. Orgbud-Serwis

 
Dodatkowo program wyposażono w takie funkcje, jak:

  • dobieranie czynników produkcji RMS z wybranych pozycji bazy normatywnej KNR do pozycji uproszczonej lub szczegółowej w kosztorysie. Działanie takie znacząco ułatwia wycenę kosztorysu podczas opracowywania materiałów przetargowych – szczególnie w przypadku otrzymania przedmiaru inwestorskiego w wersji uproszczonej;
  • dostępność kodów CPV w wersji pełnej i skróconej, upraszczająca wyszukiwanie pożądanego symbolu. Oprócz dotychczasowego słownika ograniczonego do kodów związanych z budownictwem – „45...” można skorzystać również z wersji pełnej tego słownika oraz pełnej listy kodów uzupełniających;
  • bazę normatywną w wersji MAX poszerzono o kolejne 50 katalogów.
Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 4 (9) 2010

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy