BIM, modele 3D, skaning laserowy oraz dron na budowie trasy S8

Ocena: 0
418
Blisko 335 mln zł brutto będzie kosztować rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odc. Ia - Wyszków - węzeł "Poręba". Trzynastokilometrowy odcinek wraz z infrastrukturą mostową oraz urządzeniami towarzyszącymi zrealizuje Skanska w technologii betonowej dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi takich jak BIM, modele 3D, skaning laserowy czy dron.

28 stycznia 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Białystok podpisała umowę z firmą Skanska na realizację inwestycji. Prace potrwają do lipca 2018 r. To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w woj. mazowieckim i największy kontrakt realizowany obecnie przez Skanska.

Inwestycja w liczbach

S8 to droga klasy S, gdzie zaprojektowana prędkość to 100 km/h, a nośność 115 kN/oś. Nowy odcinek będzie posiadał dwie jezdnie o szerokości 10,5 m każdy, pas dzielący o szerokości 10 m oraz pobocza nieutwardzone o szerokości 1,25 m każde. Jezdnie będą posiadać po dwa pasy ruchu i po jednym pasie awaryjnym.

Do wykonania nawierzchni Skanska zużyje 75 298 m sześc. betonu cementowego. Roboty mostowe pochłoną 4 095 000 kg stali zbrojeniowej, 34 000 m sześc. betonu. Wzdłuż drogi firma wykona 3 560 m kw. ekranów akustycznych.

"W ramach robót drogowych wykonamy blisko 13-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8, drogi dojazdowe, trzy węzły drogowe: "Trzcianka", "Knurowiec", "Poręba" wraz z drogami dojazdowymi, poprzecznymi, skrzyżowania, dwa punkty kontroli pojazdów, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe, system odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego oraz przepusty drogowe, także te pełniące funkcje przejść dla zwierząt" - wymienia Wojciech Chojecki, Kierownik Budowy, Skanska. "Ponadto rozbudujemy drogi i przebudujemy ciągi komunikacyjne krzyżujące się z nową inwestycją. Zakres prac obejmie też rekultywację terenu w miejscu rozbiórek istniejących dróg" - dodaje.

W trosce o zwierzęta i przyrodę

Poza budową drogi Skanska wykona również prace mostowe i konstrukcje inżynierskie. Trasa S8 na tym odcinku będzie posiadała łącznie 16 wiaduktów i mostów, 38 przejść dla zwierząt oraz 13 przepustów.

"Troska o życie jest jedną z naszych wartości. Promujemy przyjazne środowisku rozwiązania, a takimi z pewnością są zaprojektowane przez Inwestora przejścia dla zwierząt" - mówi Zbigniew Hamerlik, Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska. "Realizacja projektów w zgodzie ze środowiskiem to odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń" - komentuje.

"Ponadto, w związku z koniecznością wycięcia drzew na potrzeby realizacji powierzonego nam zadania, wykonamy szereg nasadzeń kompensacyjnych" - wyjaśnia Dyrektor Zespołu Projektów. "Będzie to zieleń przydrożna, osłonowo-izolacyjna, przy przejściach dla zwierząt, ozdobna i funkcjonalna, a także dogęszczająca las" - wymienia. Budowa będzie prowadzona w sąsiedztwie terenów leśnych Puszczy "Białej" - Natura 2000.

Organizacja prac

Prace zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap robót to wybudowanie nowej jezdni drogi ekspresowej po stronie prawej - od węzła "Trzcianka" do końca odcinka Ia - wraz z drogami dojazdowymi oraz obiektami inżynierskimi. - W tym etapie ruch pojazdów odbywał się będzie po istniejącej drodze krajowej - zapowiada Piotr Stępień, Kierownik Projektu, Skanska. - W pierwszym etapie wybudujemy też drogę dojazdową od początku odcinka do węzła "Trzcianka" wraz z obiektami inżynierskimi.

Drugi etap polegał będzie na wybudowaniu dwóch jezdni drogi ekspresowej od początku odcinka do węzła "Trzcianka". - Na tym etapie prac ruch pojazdów zostanie skierowany na nowo wybudowaną drogę dojazdową - wyjaśnia Kierownik Projektu.

Następnie rozebrana zostanie istniejąca konstrukcja jezdni drogi krajowej i wybudowana jezdnia lewa drogi ekspresowej od węzła "Trzcianka" do końca odcinka wraz obiektami inżynierskimi. - W trakcie budowy tego odcinka ruch samochodów będzie się odbywał po nowej prawej jezdni drogi ekspresowej - kontynuuje.

BIM, modele 3D, skaning laserowy, dron

Podczas realizacji projektu Skanska skorzysta z nowoczesnych technologii dostępnych dla budownictwa. "Zastosujemy systemy sterowania maszyn 3D wyposażonych w modele numeryczne realizowanego projektu (to model trójwymiarowy, umieszczony w przestrzennym układzie współrzędnych X, Y, Z)" - mówi Piotr Stępień. "Na pełną kompatybilność pracy z modelami 3D i maszynami 3D pozwoli nam zastosowanie najnowszych instrumentów geodezyjnych - do obmiarów robót ziemnych w celu sporządzania cyklicznych bilansów robót wykorzystamy drona, natomiast skaning laserowy (również mobilny) posłuży do cząstkowych oraz końcowej inwentaryzacji elementów budowy" - wyjaśnia Kierownik Projektu. "Do mobilnej pracy z dokumentami posłużą nam tablety IPAD z zainstalowanym programem PLANGRID" - dodaje. Wykorzystanie technologii BIM ma efektywny wpływ na wykorzystanie zasobów w ramach projektu, zapewnia lepsze przygotowanie oraz koordynację prac w trakcie realizacji inwestycji.

Betonowa nawierzchnia S8 i technologia "washbeton"

Konstrukcja drogi ekspresowej S8 zostanie wykonana w technologii nawierzchni sztywnej wykonanej z betonu cementowego z wykończeniem w technologii tzw. "washbeton". Tego typu rozwiązanie dobrze się sprawdza na nawierzchniach dróg szybkiego ruchu, takich jak autostrady i drogi ekspresowe i jest coraz szerzej stosowane.

"Dobrze wykonane nawierzchnie z betonu cementowego są bardziej trwałe od nawierzchni z mieszanek bitumicznych. Pozwalają na lepsze rozłożenie obciążenia poruszających się po nich pojazdów, są trwalsze w porównaniu z nawierzchniami asfaltowymi i tańsze w utrzymaniu i eksploatacji" - komentuje Wojciech Chojecki, ze Skanska. "Ponadto nawierzchnie z betonu cementowego wykończone w technologii "washbeton" to tzw. "ciche nawierzchnie". Poruszające się po nich pojazdy generują niższy poziom hałasu wytwarzany przez koła" - podkreśla Kierownik Budowy.

Jednym z najważniejszych elementów budowy drogi o nawierzchni betonowej jest sprawna i szybka produkcja oraz jego dostawa w miejsce wbudowania. W tym celu w pobliżu placu budowy Skanska ustawi dwie wytwórnie betonu, które będą produkować beton cementowy wyłącznie na potrzeby budowy. Do transportu betonu będzie zaangażowanych kilkadziesiąt jednostek transportowych - specjalistyczne betonowozy tzw. betoniarki oraz samochody ciężarowe.

Komfort i bezpieczeństwo podróżowania


"Korzyści z realizacji inwestycji będą znaczące. Kierowcy zyskają nowy odcinek drogi, co z pewnością poprawi jakość podróżowania. Bezpieczną komunikację na tym odcinku zapewnią natomiast chodniki dla pieszych, bariery ochronne, elementy oznakowania pionowego i poziomego, ogrodzenie drogi oraz oświetlenie drogowe" - komentuje Wojciech Chojecki.

Doświadczenie Skanska

Skanska realizuje kontrakty kubaturowe i inżynieryjne. Wykonuje zarówno duże projekty, jak i mniejsze i średnie kontrakty na rynkach lokalnych. Spółka rozwija kompetencję betonową i posiada doświadczenie w budowie dróg o takiej konstrukcji. W 2005 r. Spółka wykonała nawierzchnię z betonu cementowego na odcinku DK18, zaś w 2013 r. na odcinku S8 od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe na autostradzie A1.

W portfolio Skanska znajduje się również odcinek drogi S8 "Oleśnica (węzeł Cieśle) - Syców (Syców Wschód)". Budowa tego odcinka S8 była realizowana przez międzynarodowy zespół Skanska. "Współpraca specjalistów Skanska z różnych jednostek biznesowych, w tym przypadku z Polski i Czech, dała naszemu klientowi szerszy dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz rozwiązań - mówi Przemysław Janiszewski, Członek Zarządu Skanska SK a.s. - Strona czeska przyniosła wiedzę z zakresu technologii, strona polska niezwykle cenną wiedzę lokalną. Po raz kolejny sprawdziła się siła synergii" - dodaje Janiszewski.

"Budowa S8 na odc. Ia - Wyszków - węzeł "Poręba", to ważna inwestycja dla naszego klienta, dlatego wykorzystamy różnorodność również na tej realizacji, aby dostarczyć najlepsze rozwiązania. Kontrakt zrealizujemy wykorzystując wiedzę i doświadczenie kilku oddziałów Skanska - warszawskiego, rzeszowskiego, olsztyńskiego, Oddziału Technicznego, Wytwórni Konstrukcji Stalowych oraz Kompetencji Betonowej " - podają przedstawiciele firmy Skanska.

Źródło i grafika: Skanska
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy